Vietnamese | English
left1
1
Tư vấn đầu tư pháp lý và hộ trợ doanh nghiệp

Với đội ngũ nhân viên Pháp lý chuyên nghiệp được đào tạo chuyên sâu tại các Trường Đại học danh tiếng trong và ngoài nước về Luật, có kiến thức sâu rộng về đầu tư, hiểu biết sâu sắc về hệ thống pháp luật Việt Nam và Quốc tế, có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các vấn đề về đầu tư, pháp lý phức tạp. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp các dịch vụ sau:

- Nghiên cứu thâm nhập thị trường Việt Nam;
- Đánh giá rủi ro đầu tư kinh doanh vào Việt N